De verbinding tussen dieptepsychologie & spiritualiteit

Psychologie en spiritualiteit hebben beide tot doel de mens terug te leiden naar zichzelf. Via de transpersoonlijke weg van spiritualiteit zoeken we verbinding met onze ziel of ware Zelf. Via dieptepsychologie, zoals de psychologie van Jung en Freud, zoeken we in de diepte van de psyche verbinding met ons ware Zelf (en dat van iedereen). Beide benaderingen ~ spiritualiteit en dieptepsychologisch ~ vormen samen de weg naar het ware Zelf. 

Ik noem deze weg de ‘goudgele weg’, ontleend aan ‘De Tovenaar van Oz’. In dit sprookje leidt de goudgele weg Dorothy en haar reisgenoten naar de Stad van Smaragd, dat symbool staat voor het hart. De goudgele weg is zodoende de weg naar je hart, waar volgens esoterische tradities het Zelf is gezeteld.

 

Langs verschillende wegen wil ik mensen inspireren en middelen aanreiken om de weg naar het Zelf te gaan. Op deze website kun je over de mogelijkheden hiertoe lezen, je geboden via artikelen, podcasts, lezingen, workshops en cursussen.

Cursus: Psychologie van de ziel

Mandala_Golden_Flower_JungVolgens C.G. Jung is de kunst van het leven te worden wie je in wezen bent. In ieder van ons gaat een diepere essentie schuil, het Zelf. Ons Zelf bevat onze wezenlijke kwaliteiten, talenten en verlangens. Door vanuit ons ware Zelf te leven en deze uit te drukken, ervaren we de diepere zin en betekenis van ons leven.
Deze cursus leert deelnemers om zich bewust(er) te worden van het ware Zelf. Het proces van zelfverwerkelijking, waarbij het ego of Ik afgestemd wordt op de ziel of het Zelf, staat centraal. De cursus maakt gebruik van het gedachtegoed van Jung en ideeën uit mystiek-spirituele stromingen. Theorie en praktijk worden met elkaar afgewisseld. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Psychologie & religie
  • Ego & Zelf
  • Het onbewuste ego: schaduw, complexen & projectie
  • Het kosmisch bewustzijn van het Zelf
  • Mannelijk en vrouwelijk in de ziel
  • Symbolen & archetypen
  • Dromen, sprookjes & mythen
  • Droomduiding
  • Sprookjes en hun betekenis
  • Individuatie: integratie van ego en Zelf

Workshop: Alchemie

Alchemisten beschouwen het hart als de zetel van ons ware Zelf. Alchemisten die de opdracht hebben goud uit lood te destilleren, proberen door bewustwording van hun gedachten, gevoelens en instincten ~ het lood ~ hun ware Zelf, dat volkomen liefdevol is ~ het goud ~ te bereiken. Tijdens deze workshop leer je je de basisbeginselen van de alchemie eigen maken. Je ervaart hierbij een steeds diepere verbinding met je ware Zelf en leeft vanuit je hart, in plaats vanuit je verstand of je instinct. In de workshop worden je principes aangereikt vanuit de dieptepsychologie van Jung en Freud die je helpen je bewust te worden van je schaduwzijden en die het zicht op je Zelf verborgen houden.

Beauty and the Beast

De symbolische betekenis van sprookjes

Copyright Disney

Copyright Disney

Het sprookje ‘Beauty and the Beast’ handelt over een van de belangrijkste archetypische conflicten in het leven van de mens: de splitsing tussen lichaam en geest.

Ik ben geboren in het jaar 1976 onder het gesternte van de Boogschutter (Sagittarius). Julius beschrijft in het boekje ‘De beeldentaal van de dierenriem’ hoe de Boogschutter een van de lastigste constellaties is. In het beeld zelf ligt namelijk de splitsing tussen natuur en geest besloten.

Voor het hele artikel: http://www.degoudgeleweg.nl/sprookjes/

Kleerkasten, orkanen en konijnenholen

Doorgangen naar het wonderland gelegen onder het bewustzijn

Misschien is het je wel eens opgevallen dat er een bijzondere categorie sprookjes bestaat waarin kleerkasten (Narnia), orkanen (De Tovenaar van Oz) en konijnenholen (Alice in Wonderland) een belangrijke rol vervullen. De hoofdpersonages – kinderen – komen via een magische kleerkast (Lucy, Edmund, Susan en Peter), een over Kansas razende orkaan (Dorothy) of een konijnenhol (Alice) in een magisch land terecht: het onderbewuste… 

Voor het hele artikel: www.degoudgeleweg.nl/essays/artikelen/

Over Smurfen, tovenaars en nazi’s

De opgroeiende kinderpsyche wordt voortdurend bedreigd

Volgens de Franse schrijver Antoine Buéno vormt het Smurfendorp de belichaming van een totalitaire staat. Smurfen zijn volgens Buéno racistisch en seksistisch, Grote Smurf is een dictator en Gargamel wordt in Smurfenland afgeschilderd als een boeman, gelijk de joden tijdens het nationaalsocialisme.

De Smurfen wegzetten als nazi’s! Dit vraagt om een gesmurfde repliek! Wie de verhalen van Peyo symbolisch leest, ziet in de Smurfen de verbeelding van de kinderpsyche die tijdens haar ontwikkeling bedreigd wordt door het onbewuste, belichaamd door de tovenaar Gargamel…

Voor het hele artikel: http://www.degoudgeleweg.nl/essays/artikelen/